Future Leaders Council

FIDIC Future Leaders е група от млади професионалисти от Международната федерация на консултантските инженери (FIDIC). Тя е създадена през 2004 г. с намерението да предостави на бъдещите лидери възможността да участват активно във FIDIC със своите връстници и да развият следващото поколение консултантски лидери в инженерната индустрия. Като управителен орган е създаден Съветът на бъдещите лидери (FLC), който има задача да развие възможности за комуникация и работа в мрежа за всички млади професионалисти, участващи в общността на FIDIC.

Визия: Да се насърчават и овластяват бъдещите лидери в рамките на FIDIC общността да участват ефективно в оформянето на бъдещето на консултантската инженерна индустрия.

Мисия: Да предостави на бъдещите лидери платформа за въздействие върху стратегиите, политиките и инициативите на FIDIC и обществото, като насърчава активното участие в съвета на всички асоциации-членове на FIDIC, чрез различни инициативи и дейности като форуми, събития , уеб семинари и комуникационни канали.

ИКюИ Контрол в лицето на своя заместник-управител Любомир Петров има съществено участие в дейността на организацията. Той е единственият български представител в управителния съвет и заема длъжността на регионален представител за цяла Европа в рамките на световната организация. През 2018 г. на международна конференция в Берлин е избран за  председател на управителния съвет на „Бъдещите лидери“ към Европейската Асоциация на Консултантските Асоциации – ЕФКА, като заема тази позиция до края на 2020 г.