Фотоволтаични паркове

ОБЕКТ
Строителство на 7бр. ФВЕЦ на САМСУНГ C&T КОРПОРЕЙШЪН

ОПИСАНИЕ
Договор “под ключ” по условията на FIDIC “Сребърна” книга, Строител: Шнайдер Електрик Франция за строителството на следните ФВЕЦ: Агриплам 4 MW; Мениджпроект 4 MW; Фиштрейд 4 MW; Солар Парк 2 MW; Екоенерджи солар 10 MW; Екосолар 15 MW; Веселиново енерджи 4 MW.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Samsung C&T Deutschland GmbH – Bulgaria

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Управление на проекта;
Технически контрол по част “Конструктивна”;
Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти във всички фази, включително подпомагане на Възложителя за получаване на одобрение от властите;
Строителен надзор на СМР съгласно ЗУТ, включително подпомагане при съгласуването с инстанциите и въвеждането в експлоатация с разрешение за ползване от Държавна приемателна комисия;
Технически паспорт съгласно чл. 176а от Закона за устройство на територията (“ЗУТ”);
Изготвяне на окончателен доклад;
Технически консултант по време на експлоатацията;
Контрол по цялостното изпълнени на договора за експлоатация и поддръжка;