Moдул 0

Споразумения на FIDIC за услуги

Обучението включва:

  • Въведение в историята на FIDIC и стандартните форми за услуги;
  • Въведение в комплекта споразучения на FIDIC за услуги издание 2017 г.;
  • Структура и съдържание на Бялата книга 2017 г.;
  • Анализ Клауза по Клауза на Бялата книга 2017 г.;
  • Сравнение на изданията на Бялата книга от 2017 и 2006 г.

Бялата книга на FIDIC може да се използва за всякакви услуги в сферата на строителството: обследвания, проучвания, дю дилиджънс, техническа помощ, подготовка на тръжна документация, проектиране, оценяване съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, Инженер по FIDIC, Представител на Възложителя, инвеститорски контрол, мониторинг, координация и др.

Част от нашите клиенти са: