Moдул 1

Практическо приложение на договорните условия на FIDIC

Обучението включва:

 • Въведение в историята на FIDIC, стандартните форми и процедури;
 • Анализ на двойствената роля на Инженера в договорите на FIDIC;
 • Препоръки за адаптирането на Договорните условия на FIDIC към националното законодателство и спецификата на проектите, при спазване Златните принципи на FIDIC;
 • Анализ клауза по клауза и сравнение на трите най-важни форми за големи проекти на FIDIC от 1999 г.:
 1. Червена книга: «Conditions of Contract for Construction»;
 2. Жълта книга «Conditions of Contract for Plant and Design-Build»;
 3. Сребърна книга «Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects».

Научете новините от FIDIC! Акредитираният лектор ще ви каже:

 • Какви лицензионни споразумения подписаха международните банки за развитие с FIDIC?
 • Какви програми за сертификация стартират през новата компания FIDIC Credentialing Ltd?
 • Какви нови договори разработва FIDIC?
 • Какви нови форми на споразумения издаде FIDIC през 2017 г.?
 • Какви са основните промени в новите издания на Червената, Жълтата и Сребърната книга на FIDIC от 2017 г.?
 • Какви са предимствата на новата Изумрудена книга на FIDIC от 2019 г.?
Част от нашите клиенти са: