ЛЕКТОР

Доктор инженер Адриана Спасова

Единственият в България акредитиран от FIDIC преподавател и adjudicator

Строителен инженер, доктор по управление на проекти

Магистър строително право и разрешаване на спорове King’s College London

Съдружник EQE Контрол ООД, ABS Group

Акредитиран от FIDIC dispute adjudicator (Комисия по спорове)

Член на Списъка на Президента на FIDIC за одобрени аджудикатори

Основател и Председател на УС на Българското общество по строително право

Президент на Европейското общество по строително право

За контакт с Доктор инженер Адриана Спасова: aks@eqe.bg

         Инж. Спасова има над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, началник Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. След това работи в EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC. Сега активно се занимава с консултации по FIDIC, обучения по FIDIC в няколко държави, подготовка на тръжни документи, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова преподава в УАСГ „Въведение в управление на проекти. Система от знания за управление на проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” и „Управление на проекти по договори на FIDIC” на бъдещите бакалаври и магистри по Управление на проекти в строителството. От 2020 г. преподава Модул 2 за професионална диплома по FIDIC в британския College of Construction Management. През последните 6 години участва в подготовката на жп проекти на стойност над 1 милиард EUR като експерт договори и планиране. След акредитацията за обучения на FIDIC през 2016 г., провежда над 50 акредитирани обучения в София, Бургас, Варна, Москва, Киев, Астана, Алмати, Ташкент, Душанбе и Минск. От 2020 г. провежда онлайн акредитирани обучения в САЩ, Русия, Украйна, България, Узбекистан на платформата ZOOM.

        Д.р Спасова е първият аджудикатор от Източна Европа и Средна Азия в Списъка на Президента на FIDIC. Член е на Комисии за разрешаване на спорове в България, Сърбия, Украйна и Узбекистан.

      Всяко акредитирано обучение може да се проведе за 1 или 2 дни в зала. Онлайн обучението се провежда интерактивно за 4 дни до обяд със самостоятелни задания за следобяд. Участва се от компютър, таблет или телефон с видео.

       Обученията са подготвени по материали на FIDIC, адаптирани за България с референции към приложимото законодатерство (ЗУТ, ЗБУТ, ЗОП и др.). Използват се много казуси от български и международни проекти. Участниците могат да представят за обсъждане собствени казуси и договорни условия.

      Обученията са подготвени да осигурят систематично и практическо ръководство за всеки, който участва в големи проекти. Подходящи са за представители на строителни фирми, възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи институции, застрахователи, инженери и архитекти консултанти, ръководители на проекти и юристи.

     Участниците получават сертификати, подписани от директора и президента на FIDIC.

  

Строителен инженер, доктор по управление на проекти

Магистър строително право и разрешаване на спорове King’s College London

Съдружник EQE Контрол ООД, ABS Group

Акредитиран от FIDIC dispute adjudicator (Комисия по спорове)

Член на Списъка на Президента на FIDIC за одобрени аджудикатори

Основател и Председател на УС на Българското общество по строително право

Президент на Европейското общество по строително право

За контакт с Доктор инженер Адриана Спасова: aks@eqe.bg

  Инж. Спасова има над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, началник Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. След това работи в EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC. Сега активно се занимава с консултации по FIDIC, обучения по FIDIC в няколко държави, подготовка на тръжни документи, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова преподава в УАСГ „Въведение в управление на проекти. Система от знания за управление на проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” и „Управление на проекти по договори на FIDIC” на бъдещите бакалаври и магистри по Управление на проекти в строителството. От 2020 г. преподава Модул 2 за професионална диплома по FIDIC в британския College of Construction Management. През последните 6 години участва в подготовката на жп проекти на стойност над 1 милиард EUR като експерт договори и планиране. След акредитацията за обучения на FIDIC през 2016 г., провежда над 50 акредитирани обучения в София, Бургас, Варна, Москва, Киев, Астана, Алмати, Ташкент, Душанбе и Минск. От 2020 г. провежда онлайн акредитирани обучения в САЩ, Русия, Украйна, България, Узбекистан на платформата ZOOM.

        Д.р Спасова е първият аджудикатор от Източна Европа и Средна Азия в Списъка на Президента на FIDIC. Член е на Комисии за разрешаване на спорове в България, Сърбия, Украйна и Узбекистан.

      Всяко акредитирано обучение може да се проведе за 1 или 2 дни в зала. Онлайн обучението се провежда интерактивно за 4 дни до обяд със самостоятелни задания за следобяд. Участва се от компютър, таблет или телефон с видео.

       Обученията са подготвени по материали на FIDIC, адаптирани за България с референции към приложимото законодатерство (ЗУТ, ЗБУТ, ЗОП и др.). Използват се много казуси от български и международни проекти. Участниците могат да представят за обсъждане собствени казуси и договорни условия.

      Обученията са подготвени да осигурят систематично и практическо ръководство за всеки, който участва в големи проекти. Подходящи са за представители на строителни фирми, възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи институции, застрахователи, инженери и архитекти консултанти, ръководители на проекти и юристи.

     Участниците получават сертификати, подписани от директора и президента на FIDIC.

Част от нашите клиенти са: