Консултации по FIDIC

Компанията консултира възложители, изпълнители и консултанти по договори на FIDIC. Консултациите могат да включват:

  1. Подготовка на тръжна стратегия
  2. Подготовка на специфични договорни условия
  3. Преглед на договорни условия и съвети по време на преговорите
  4. Консултации по искове
  5. Подготовка на тълкувателни становища по казуси
  6. Превенция и разрешаване на споровете
Част от нашите клиенти са:

  •  
  •  
  •  
Част от нашите клиенти са: