Посолството на Федерална република Германия в София

ОБЕКТ

Управление на проект (Проджект мениджмънт), Управление на бюджета и Консултантски и Инженерни услуги по проект: Изграждане на нова административна сграда на Посолството на Федерална република Германия в София (България)

Описание на обекта

Новa административна сграда на Посолството на Федерална Република Германия в София.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция за Федерално строителство

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Консултантските и инженерни услуги по Бялата книга на ФИДИК, пето издание от 2017 година по управлението на проект за Проектиране, Строителство и Въвеждане в експлоатация по Сребърна книга на ФИДИК, Първо издание от 1999 година.