Мол Марково тепе

ОБЕКТ
Многофункционален комплекс МОЛ Марково тепе

ОПИСАНИЕ
МОЛ “Марково тепе” се изгражда в централната градска част на гр. Пловдив. Обща застроена площ 70 000 m2, над 16 000 m2 отдаваеми площи, 10 000 m2 офиси, 100 магазина за маркови изделия на водещи модни фирми, 500 паркоместа, супермаркет на 2000 m2 площ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Инвесткредит банк

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Предоставяне на първоначален доклад;
Изготвяне и предоставяне на мониторингови доклади;
Заключителен доклад за строежа;
В края на гаранционния период да подаде потвърждение до Инвесткредит, че всички дефекти са били отстранени и гаранционните суми могат да бъдат изплатени и съответно задълженията за поддръжка могат да бъдат върнати.