Жилищно административна сграда, гр. Свищов

ОБЕКТ

Договор за Консултантски услуги: Оценка на съответствието и строителен надзор на строеж: Жилищно административна сграда, гр. Свищов

Описание на обекта

Сградата е решена в класически стил характерен за Свищовската архитектура от началото на XX век. Сградата се намира срещу централния градски парк. Сградата е решена на 7 нива от юг и 6 нива от север с РЗП= 3690.25м2. В северната част са поместени две нива с административни функции. Над тях има 4 нива жилищна част.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Екотекника АД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Технически контрол на проекта

Оценка на съответствието на инвестиционния проект

Упражняване на строителен надзор на строежа

Изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт