Гранд хотел Поморие

ОБЕКТ
Спортно-възстановителен и балнеоложки комплекс*****, гр. Поморие

ОПИСАНИЕ
Разположен е на югоизточния бряг на голямото солено езеро, уникално с лечебните свойства на утаената кал на площ 27 185 m2. Обектът включва шестетажна хотелска сграда, която заема източната издължена част на имота, футболно игрище, трибуни с козирка за зрители и спортна зала за тенис на корт, скуош и съблекални. Сградата на хотела е с РЗП 20 128 m2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ПФК “Поморие” АД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Строителен надзор на СМР съгласно ЗУТ;
Инспекции и проверки на строителните работи;
Одобрение на материалите;
Супервизия на безопасността на труда и опазването на околната среда;
Изготвяне и проверка на актове и протоколи съгласно Наредба №3 на МРРБ;
Проверка и подписване на екзекутиви;
Окончателен доклад до ДНСК.