Moдул 1A

За напреднали –Жълта и Сребърна книга

Обучението включва:

Обсъждане на 99 важни въпроса, породени от следния сценарий:

Международна корпорация решава да подпише кредитно споразумение за финансиране на проектиране и строителство на три центъра за данни в Европа, Азия и Америка. Банката препоръчва да се използват Договорни условия на FIDIC.

Участниците придобиват умения да подготвят тръжни документи в съответствие със Златните принципи на FIDIC, адаптирани към спецификата на проекта. При изграждането на нов център за данни е необходимо да се направи оценка за обема на предоставяните услуги, броя на потребителите, които ще ползват услугите, както и условията на ползването им (натоварване, производителност, степен на наличност и др.). Предявяват се различни изисквания за избор на местоположение, като например да не се намират в опасни зони с възможни сериозни природни бедствия, да са в близост до няколко енергийни източника и др. Има и специални критерии, на които трябва да отговарят помещенията на центъра за данни.

Според сценария възникват различни ситуации, свързани с основните клаузи на Жълтата книга “Conditions of Contract for Plant and Design-Build” 1999 и Сребърна книга «Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects».

Целта на този курс е не само да се анализират въпросите и да се решат проблемите, но и да се тренират участниците да тълкуват договорите и да следват процедурите на FIDIC.

 

Част от нашите клиенти са: