Moдул 1A

За напреднали –Червена и Жълта книга

Участниците в този курс трябва да имат базови знания за Договорните условия на FIDIC от 1999 г. и желание да подобрят и развият уменията си да работят с договорите.

Обучението включва:

Обсъждане на 88 важни въпроса, породени от следния сценарий: Министерството на оптимизма на една песимистична източноевропейска страна решава да използва кредитна линия по Програмата “Подобряване на живота” на Международната банка за развитие (МБР) за финансиране на Уелнес и спа хотел “Щастие” ***** на морския бряг.За да подготви Площадката и да създаде повече атракциони, бъдещият Възложител трябва да обяви тръжни процедури за проектиране и строителство за два допълнителни проекта: “Брегоукрепване” и “Туристическа железопътна линия с дължина 36 km”, която ще свързва хотела с близките морски градове и курорти.Според сценария възникват различни ситуации, вдъхновени от реални казуси от региона, свързани с основните клаузи на Червената книга на FIDIC “Conditions of Contract for Construction” 1999 и Жълтата книга “Conditions of Contract for Plant and Design-Build” 1999.

Фокус:

Целта на този курс е не само да се анализират въпросите и да се решат проблемите, но и да се тренират участниците да тълкуват договорите и да следват процедурите на FIDIC.Освен обсъждането на казусите, участниците ще се обучават:

  • Да пишат писма и уведомления – материалите съдържат образци на документи, свързани с най-важните съобщения;
  • Да пишат доклади и да водят записи;
  • Да подготвят, актуализират и следят Програмата по Клауза 8.3.
Част от нашите клиенти са: