Ин-хаус обучения

     Освен откритите за всички желаещи обучения, могат да се провеждат ин-хаус акредитирани обучения за фирми/ институции или участници в определен проект. Програмата се пригажда съобразно желанието на участниците: могат да се анализират конкретни Специфични условия и казуси по проекти. Участниците получават сертификати, подписани от директора и президента на FIDIC. Примери за ин-хаус обучения:

  • Българска асоциация по водите: Модул 1А. Управление на риска при изграждането на ВиК инфраструктура по договорните условия на FIDIC
  • Micron Technology, Inc., USA: Moдул 1. Жълта книга на FIDIC 2017

Част от нашите клиенти са: